Ny ferielov og indefrysning af lønmodtagernes feriemidler

01-09-2020

DREAM har udviklet en model til fremskrivning af medlemsbestand og formueudvikling i fonden Lønmodtagernes Feriemidler. I fonden indefryses værdien af op til fem uger ugers ferie.

Abstract

DREAM har udviklet en model til fremskrivning af medlemsbestand og formueudvikling i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, der forvaltes af LD Fonde. I fonden indefryses værdien af op til fem uger ugers ferie. Midlerne udbetales til lønmodtageren, når vedkommende forlader arbejdsmarkedet, dog kan lønmodtageren vælge at få en del af feriemidlerne førtidigt udbetalt i efteråret 2020.

I rapporten opgøres værdien af de feriemidler, som indefryses. Der sker en særskilt opgørelse af den andel af midlerne, som kan udbetales i efteråret 2020. Desuden fremskrives udviklingen i fondens formue herunder vurderes størrelsen af førtidig udbetaling i efteråret 2020.

Rapporten dokumenterer modellen og dermed fremskrivningens metoder og datagrundlag. Desuden udføres en række fremskrivninger med alternative forudsætninger. Disse har til formål at illustrere fremskrivningens følsomhed i forhold til andre forudsætninger.