Den offentlige sektors produktion i GrønREFORM

14-09-2020

Denne note beskriver en revideret metode til udskillelse af offentlig forvaltning og service i GrønREFORM. I noten sammenlignes med den tidligere anvendte metode. Problematikken har baggrund i nationalregnskabets IO-tabeller, hvor der ikke skelnes mellem offentlig og privat produktion, men kun mellem offentlig og privat forbrug.