Brancher og produkter i GrønREFORM

13-10-2020

Notatets formål er at skabe et overblik over brancher og produkter i GrønREFORM. Der er overordnet to hensyn. For det første et behov for en detaljeret beskrivelse af forbrug og produktion af specifikke varer og tjenester (produkter), og for det andet et hensyn til at begrænse modellens omfang for at den rent teknisk skal kunne fungere på en almindelig PC.

Abstract

Notatet er et arbejdsnotat, der forventes at blive opdateret løbende. Formålet er at skabe et overblik over brancher og produkter i GrønREFORM. Der er overordnet to hensyn. For det første et behov for en detaljeret beskrivelse af forbrug og produktion af specifikke varer og tjenester (produkter), og for det andet et hensyn til at begrænse modellens omfang for at den rent teknisk skal kunne fungere på en almindelig PC.

I afsnit 2 foreslås en opdeling af energiproduktionen mht. produkter og producerende brancher. I afsnit 3 beskrives den yderligere brancheopdeling, der følger af de aktuelle forslag i arbejdet med GrønREFORM’s delmodeller for forsyning, transport, landbrug og affaldhåndtering. I afsnit 4 foreslås en brancheopdeling for den resterende økonomi, dvs. den del af økonomien der ikke er afdækket i afsnit 2 og 3.

Forslaget indebærer at modellen beskriver 19 energiprodukter, og at der i modellen vil være i alt 59 brancher. Med gængs modelleringsteknik vil det føre til en meget omfangsrig model, og det stiller samtidig store krav til udvikling af modellens datagrundlag. Der arbejdes imidlertid sideløbende med forslag til en modelleringsteknik, som forhåbentlig kan reducere disse udfordringer i tilstrækkelig grad.