Production technology in the CGE-model

13-05-2020

Notatet er et af flere samtidige notater, med det fælles formål at redegøre for et oplæg til en grundstruktur i GrønREFORMs ligeveægtsmodel. I notatet beskrives et oplæg til modellens produktionsstruktur samt en metode til at aggregere modellens materialeinputstruktur.

Abstract

Notatet er et af flere samtidige notater, med det fælles formål at redegøre for et oplæg til modellens grundstruktur. I indeværende notat beskrives i afsnit 1 et oplæg til modellens produktionsstruktur samt i afsnit 2 en metode til at aggregere modellens materialeinputstruktur med henblik på dels at reducere behovet for detaljerede IO-data og dels at reducere modellens omfang. I afsnit 3 skitseres en plan for, hvordan ovenstående kan implemtenteres og afprøves i praksis.