Projektstatus for GrønREFORM

01-12-2020

Projektstatus for december 2020

Abstract

I notatet beskrives status samt kortsigtede målsætninger og prioriteringer for GrønREFORM-modelgruppen med udgangspunkt i den seneste status fra september 2020. Notatet er organiseret i to kolonner, hvor venstresiden simpelthen er en gengivelse af notatet fra september. I højre side fremgår ny og opdateret tekst. Ideen er, at det skal gøre det nemt at overskue ændringerne.