Status for MAKRO modellen

28-11-2019

Status fra november 2019. Punkter i denne status kan være forældet. Tjek for nyeste status under Nyheder.

Abstract

Papiret giver en status på udviklingen af MAKRO per ultimo november 2019.

Der foreligger en ny model, som grundlæggende fungerer, og der er opbygget den økonometriske infrastruktur, der skal sikre at den færdige model har et velunderbygget empirisk fundament.

Målet er fortsat, at selve modelrammen skal være færdigudviklet inden for den oprindelige projektperiode, som løber frem til udgangen af april 2020. Herefter vil der fortsat kunne ske tilrettelser og forbedringer, men det altovervejende fokus for arbejdet vil være på implementeringen af modellen i Finansministeriets daglige arbejde.

Arbejdet med implementering af modellen i Finansministeriet rækker således ud over den oprindelige projektperiode, som løber frem til april 2020. Implementering i ministeriets daglige arbejde forventes tilendebragt inden udgangen af april 2021.