De makroøkonomiske konsekvenser af en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år

22-02-2016

Notatet klarlægger de samfundsøkonomiske konsekvenser af på sigt at overholde hensigtserklæringen i tilbagetrækningsaftalen fra 2011 om en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år.

Abstract

Eksperimentet omtalt nedenfor klarlægger de samfundsøkonomiske konsekvenser af på sigt at overholde hensigtserklæringen i tilbagetrækningsaftalen 2011 om en forventet folkepensionsperiode på 14,5 år. I grundforløbet er udviklingen i tilbagetrækningsalderen underlagt indekseringsmekanismen i tilbagetrækningsaftalen, hvilket giver anledning til, at perioden som tilbagetrukket overstiger målsætningen på 14,5 år. Overholdelse af hensigtserklæringen giver således anledning til, at antallet af folkepensionister falder relativt til grundforløbet, mens arbejdsstyrken og antallet af førtidspensionister omvendt øges.

Den samlede virkning af eksperimentet på de offentlige finanser er opsummeret i holdbarhedsindikatoren. Hvis holdbarhedsindikatoren er nul, betyder det, at den langsigtede finanspolitik er holdbar. DAs grundforløb er stort set holdbart, med en holdbarhedsindikator på 0,05 procent af BNP. Eksperimentet forbedrer den finanspolitiske holdbarhed med 0,47 procentpoint af BNP til 0,52 procent af BNP. Dette svarer til, at den offentlige primære saldo årligt bliver forbedret med 9 mia. kr. 2014-niveau.