Imputeret forbrug over livscyklussen

18-03-2014

Arbejdspapiret beregner individers private forbrug ved anvendelse af registerdatainformation om deres disponible indkomst og nettoformue. Herefter beregnes det gennemsnitlige private forbrug for aldersgrupperne 16-årige til 90-årige. Det gennemsnitlige privatforbrug over alder er i papiret beregnet for år 2000 til og med år 2009.