Nutidsværdi af nettobidrag - sammenligning mellem personer af dansk oprindelse og indvandrere fra ikke-vestlige lande

Billede af publikationens forside
20-01-2014
DREAM Makroøkonomi

I papiret redegøres for en udvalgt generations mellemværende med den offentlige sektor over et livsforløb.

Abstract

I papiret redegøres for en udvalgt generations mellemværende med den offentlige sektor over et livsforløb. Hvis nutidsværdien af en generations nettobidrag over livet er negativt, betyder det, at generationen giver anledning til flere udgifter end indtægter set fra den offentlige sektors synspunkt og generationen beregnes dermed som nettobidragsmodtager. En nettobidragsyder vil omvendt gennem livet give anledning til flere offentlige indtægter end udgifter, hvilket udmønter sig i, at nutidsværdien af nettobidraget er positivt.