Mindre årligt indvandringsomfang fra ikke-vestlige lande

27-01-2014

I DREAM modellen evalueres et scenarie, der nedjusterer det årlige indvandringsomfang svarende til 5.000 færre ikke-vestlige indvandrere hvert år.

Abstract

Med udgangspunkt i DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2013 gennemføres et scenarie, der nedjusterer det årlige indvandringsomfang svarende til 5.000 færre ikke-vestlige indvandrere hvert år.

En reduktion af indvandringsomfanget mindsker arbejdsudbuddet og dermed beskæftigelsen på langt sigt. Endvidere er lavere beskæftigelse ensbetydende med en lavere produktion. Færre indvandrere vil således give anledning til et realt fald i BNP.

Ikke-vestlige indvandrere er som gruppe karakteriseret ved relativt lav produktivitet samt erhvervsfrekvenser. Arbejdsmarkedstilknytningen er med andre ord relativt svag, hvilket betyder, at gruppens samlede træk på de offentlige indkomstoverførsler er relativt højt. På den baggrund vil en nedjustering af indvandringsomfanget give anledning til en forbedring af de offentlige finanser.

Eksperimentet forbedrer holdbarheden med 0,12 pct. point svarende til en permanent årlig forbedring af den primære offentlige saldo på ca. 2,13 mia. kr. i 2012-niveau.