IMFs gældskvotemålsætning

03-02-2014

IMF og EU-kommissionen har en målsætning om at ØMU-gældskvoten ikke må overstige 60 procent i henholdsvis 2030 og 2060. Papiret beskriver den langsigtede finanspolitiske holdbarhed under IMFs gældskvotemålsætning.