Balanceregel for den offentlige saldo

03-02-2014

Notatet beskriver grundscenariet for Dansk Arbejdsgiverforenings analyser udført til arbejdsmarkedsrapport 2013. Desuden beskrives en række mellemfristede mål, der, sammen med DREAMs normale holdbarhedsindikator (HBI), beskriver de de økonomiske udfordringer på mellemlangt sigt.

Abstract

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i forbindelse med deres arbejdsmarkedsrapport 2013, fået lavet en række analyser på DREAM modellen. Dette notat beskriver grundscenariet for disse analyser, samt en række mellemfristede mål, der, sammen med DREAMs normale holdbarhedsindikator (HBI), beskriver de mellemlange og langsigtede finanspolitiske udfordringer.

DAs grundforløb adskiller sig fra DREAMs 2013-grundforløb på et enkelt punkt. I DAs grundforløb videreføres skattestoppet på ejendomsværdier frem til 2100, hvor det i DREAMs grundforløb kun videreføres frem til 2020. Dette betyder, at finanspolitikken vurderes til at være ikke-holdbar i DAs grundforløb med en holdbarhedsindikator på -0,35 procent af BNP eller 6.33 Mia. kr. (2012-niveau). I DREAMs 2013-grundforløb vurderes finanspolitikken til at være nærmest holdbar med en HBI på -0,04 procent af BNP.