Langsigtet økonomisk fremskrivning 2014

20-08-2014

Rapporten fremlægger DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2014. I forhold til sidste version af DREAM er der foretaget flere væsentlige ændringer.

Abstract

Rapporten fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning for 2014. Fremskrivningen omfatter en opdatering af alle dele af det samlede DREAM-system, dvs. en ny befolkningsfremskrivning, uddannelsesfremskrivning, socio-økonomisk fremskrivning1 og en ny kalibrering af den økonomiske model DREAM, der er konsistent med Nationalregnskabet fra 2009.

DREAMs modelsystem har til formål at vurdere samspillet mellem den offentlige sektor og resten af økonomien på længere sigt. Denne vurdering foretages under inddragelse af flest mulige relevante faktorer: den aldrende befolkning, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, udviklingen i uddannelsesniveauet, olie og gas i Nordsøen, aftalte reformer, skattestoppet mm.

I denne sammenhæng er den finanspolitiske holdbarhedsindikator et centralt begreb. Hvis holdbarhedsindikatoren er nul, betyder det, at den langsigtede finanspolitik er holdbar - dvs. at den offentlige sektors fremtidige indtægter er store nok til at dække de fremtidige udgifter. Hvis indikatoren er negativ, betyder det, at de fremtidige indtægter er for små i forhold til de fremtidige udgifter. I DREAMs langsigtede fremskrivning for 2014 vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator til -0,1 procent. Dette adskiller sig stort set ikke fra sidst, hvor indikatoren var -0,0 og det vurderedes, at finanspolitikken var holdbar. Altså er konklusionen stadig, at finanspolitikken er omtrent holdbar.

I forhold til sidste version af DREAM er der foretaget flere væsentlige ændringer. For det første er der sket en revidering af modelleringen af IO-systemet. For det andet er konjunkturrensningen i DREAM er blevet forfinet.