Den offentlige sektor i en voksende økonomi

Billede af publikationens forside
06-12-2012
DREAM Dokumentation Peter Stephensen

I papiret opstilles en simpel generel ligevægtsmodel, hvor den offentlige sektor beskrives ved en Cobb-Douglas produktionsfunktion med arbejdskraft og materialer som input. Det vises, at økonomien vil lide af Baumol’s omkostningssyge i den forstand, at enhedsomkostningerne vil være stigende over tid.