Grundscenarie med tilbagetrækningsaftale og permanent vækst i offentlige sundhedsudgifter

15-11-2011

I dette papir præsenteres grundscenariet for DAs analyser på DREAM. Endvidere analyseres to alternative scenarier, et hvor tilbagetrækningsreformen ikke gennemføres og et uden mervækst i offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje.

Abstract

I dette papir præsenteres grundscenariet for DAs analyser på DREAM. DAs grundscenarie adskiller sig fra grundscenariet i DREAMs langsigtede fremskrivning 2011 ved at inkludere opdateret data for den funktionelle fordeling af den offentlige forbrugsudgift, tilbagetrækningsaftalen i Reformpakken 2020 fra maj 2011, en antagelse om permanent mervækst i de offentlige sundheds- og ældreplejeudgifter, samt en ophævelse af skattestoppets nominalprincip fra 2012 for andre skatter og afgifter end ejendomsværdibeskatningen. Endvidere analyseres to alternative scenarier, et hvor tilbagetrækningsreformen ikke gennemføres og et uden mervækst i offentlige udgifter til sundhed og ældrepleje.