Afvikling af efterlønsordningen og forøget folkepensionsalder

01-07-2011

Dette notat beskriver effekten på befolkningens arbejdsmarkedstilknytning af et marginaleksperiment, hvor efterlønsordningen afvikles samtidig med, at folkepensionsalderen øges.

Abstract

Dette notat beskriver effekten på befolkningens arbejdsmarkedstilknytning af et marginaleksperiment, hvor efterlønsordningen afvikles samtidig med, at folkepensionsalderen øges. I notatet beskrives kun, hvordan de årgange, der ellers ville være berettigede til efterløn/folkepension forventes at reagere, hvis efterlønsordningen afskaffes og folkepensionsalderen forøges. Eksperimentet er evalueret i den makroøkonomsike model DREAM, men de økonomiske konsekvenser af eksperimentet beskrives i et selvstændigt papir.