Efterlønssatser med Reformpakken 2020

25-08-2011

Analyse af de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres. Analysen er foretaget med DREAM’s pensionsmodel, der er en registerbaseret simuleringsmodel.