Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2010

01-11-2010

Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2010. Dette er den første samordnede landsdækkende befolkningsfremskrivning mellem Danmarks Statistik og DREAM, som hermed sammenlægger de to hidtidige fremskrivninger.

Abstract

18. maj 2010 udsendtes den første samordnede landsdækkende befolkningsfremskrivning mellem Danmarks Statistik (DST) og DREAM. Formålet med samordningen er dels at eliminere den forvirring og manglende konsistens som eksistensen af to forskellige fremskrivninger hidtil har givet anledning til og dels på sigt at skabe et gunstigt miljø for videreudvikling af metoder til fastlæggelse af demografiske begivenheder og det bagvedliggende datagrundlag. Udfærdigelsen af den første fælles fremskrivning er primært funderet i de metoder, der hidtil har været anvendt af DREAM, mens datagrundlaget er søgt optimeret gennem udtræk fra PersonStatistikDatabasen (PSD) leveret fra DST. Således har ambitionsniveauet for den første fælles fremskrivning hovedsageligt begrænset sig til at opnå de mest hensigtsmæssige løsninger på en række af de mere praktiske problemer, der opstod i forbindelse med sammenlægningen.