Fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning - Befolkningsregnskab 2009

21-09-2009

Rapporten præsenterer DREAMs fremskrivning af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning 2009. Befolkningens uddannelsesniveau har nu en positiv effekt på den gennemsnitlige erhvervsdeltagelse fremadrettet.

Abstract

Med henblik på den langsigtede vurdering af finanspolitikken foretager DREAM en fremskrivning af befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet ved at opdele den fremtidige befolkning på 36 arbejdsmarkedskategorier.

DREAM har løbende foretaget fremskrivninger af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning, som dog kun har været sparsomt dokumenteret i forbindelse med den årlige offentliggørelse af DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning. Formålet med denne publikation er i større omfang end det hidtil har været tilfældet at dokumentere de anvendte metoder i DREAMs befolkningsregnskab samt det datagrundlag, som ligger til grund for fremskrivningen. Endvidere præsenteres hovedresultaterne af dette års fremskrivning.

I forhold til fremskrivningsmetoden anvendt ved de seneste års fremskrivninger af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning er det i DREAMs befolkningsregnskab 2009 nyt, at den langsigtede udvikling i arbejdsstyrken vil afhænge af befolkningens uddannelsesniveau, idet erhvervsfrekvenserne  tillades at variere på tværs af uddannelsesgrupper. Denne udvidelse af modellen har været mulig efter udviklingen af DREAMs uddannelsesmodel, som yderligere opdeler den fremtidige befolkning ifølge befolkningsfremskrivningen efter højst fuldførte uddannelse. Det forventede stigende uddannelsesniveau, som følger af uddannelsesmodellen, har således en positivt effekt på arbejdsstyrken på lang sigt.

I det hele taget har DREAMs befolkningsregnskab gennemgået en omfattende metoderevision frem mod dette års fremskrivning. De øvrige ændringer omfatter blandt andet en ny implementering af Velfærdsaftalens tilbagetrækningsreform, som kobler tilbagetrækningsalderen sammen med udviklingen i restlevetiden. Yderligere er der sket en række mindre korrektioner af den anvendte fremskrivningsmetode, som løbende er dokumenteret.