DREAMs livsforløbsmodel - Model og algoritme

Billede af publikationens forside
19-09-2009
DREAM Øvrige emner Peter Stephensen

DREAM udviklede i 2009 en stokastisk livsforløbsmodel. Modellen anvendes i dag i Finansministeriet. Udviklingsarbejdet blev finansieret af EPRN-netværket.