DREAMs livsforløbsmodel - Model og algoritme

19-09-2009

DREAM udviklede i 2009 en stokastisk livsforløbsmodel. Modellen anvendes i dag i Finansministeriet. Udviklingsarbejdet blev finansieret af EPRN-netværket.