Langsigtet økonomisk fremskrivning 2009

01-10-2009

Rapporten fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2009. I årets fremskrivning vurderes den finanspolitiske holdbarhedsindikator til -2,2 procent. Det betyder, at den offentlige sektor har et finansieringsbehov svarende til 2,2 procent af løbende BNP i al fremtid.

Abstract

I denne rapport fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning for 2009. Fremskrivningen er baseret på det samlede DREAM-system, dvs. en befolkningsfremskrivning, en uddannelsesfremskrivning, et befolknings-regnskab og den økonomiske model DREAM. Formålet med systemet er, at kunne vurdere samspillet mellem den offentlige sektor og resten af økonomien på længere sigt. Denne vurdering foretages under inddragelse af flest mulige relevante faktorer: den aldrende befolkning, tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, udviklingen i uddannelsesniveauet, olie og gas i Nordsøen, aftalte velfærdsreformer, skattestoppet mm.

I denne sammenhæng er den finanspolitiske holdbarhedsindikator et centralt begreb1. Hvis holdbarhedsindikatoren er nul, betyder det, at den langsigtede finanspolitik er holdbar - dvs. at den offentlige sektors fremtidige indtægter er store nok til at dække de fremtidige udgifter. Hvis indikatoren er negativ, betyder det, at de fremtidige indtægter er for små relativt til udgifterne. I DREAM’s langsigtede fremskrivning for 2009 vurderes den finanspolitiske holdbarheds-indikator til -2,2 procent. Det betyder, at den offentlige sektor har et finansie-ringsbehov svarende til 2,2 procent af løbende BNP i al fremtid.

Det nye grundforløb er kun i ringe grad påvirket af den økonomiske krise, der sidste år ramte Danmark og det meste af verden. I princippet påvirker et kon-junkturudsving ikke den grundlæggende struktur i økonomien. I praksis må det imidlertid forventes, at en så stor krise som den aktuelle, sætter sine spor også på længere sigt. Det er for tidligt at udpege disse længerevarende effek-ter, og især at sige hvor store de bliver. Krisen er derfor ikke inddraget i DREAM’s grundforløb, men det er tanken at udføre alternative forløb til belys-ning af mulige langsigtede effekter af krisen.