Simuleringsmodel for livsforløb - Implementering af indkomststokastik i modellen

09-11-2009

I tidligere papirer er udviklingen af DREAMs livsfrløbsmodel beskrevet. I dette beskrives det, hvordan modellen udvides med indkomstusikkerhed.