Samfundsøkonomiske konsekvenser af hurtigere studiegennemførelse og studiestart

12-08-2009

I rapporten analyseres effekten af hurtigere gennemførelse af og hurtigere start på kompetencegivende uddannelser. Analysen er foretaget for Arbejdsmarkedskommissionen.