Beskatning af pensionsopsparing - Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing

19-06-2008

Dette papir gennemgår beregningen af skattemålet anvendt ved beregning af den sammensatte beskatning af øget pensionsopsparing i analysen præsenteret i Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008.

Abstract

Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse af pensionsopsparing. Analysen viser blandt andet den sammensatte beskatning af øget pensionsopsparing i et givent år ved forskellige opsparingsformer. Beskatningen af de forskellige opsparingsformer analyseres med udgangspunkt i et sammensat skattemål.

Beregningerne til analysen er lavet med DREAMs pensionsopsparingsmodel. Det sammensatte skattemål – der anvendes i modellen – er defineret som den gennemsnitlige sammensatte afkastbeskatning. Dette papir gennemgår beregningen af skattemålet.