Danmarks fremtidige befolkning - Befolkningsfremskrivning 2008

01-12-2008

Rapporten præsenterer og dokumenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2008. Bortset fra visse mindre ændringer er nærværende fremskrivning i så vidt omfang som muligt en opdatering af fremskrivningen fra 2007.

Abstract

DREAM har siden 1999 årligt udarbejdet landsdækkende befolknings-fremskrivninger. Datakilder, forudsætninger og beregningsmetode beskrives her sammen med de væsentligste resultater af 2008-fremskrivningen.

Bortset fra visse mindre ændringer er nærværende fremskrivning i så vidt omfang som muligt en opdatering af fremskrivningen fra 2007, hvor opdateringen består af den registrerede udvikling i befolkningen frem til primo 2008. Der laves sidst i papiret en sammenligning med fremskrivningen fra sidste år.

Befolkningsudviklingen er – i overensstemmelse med tidligere år – skrevet 100 år frem i tiden. Det skal understreges, at usikkerheden på befolkningsfremskrivningen er hastigt voksende i fremskrivningens længde. Der er så stor usikkerhed ved især de langsigtede skøn, at resultatet først og fremmest skal fortolkes som en illustration af befolkningsudviklingen og dens sammensætning for det givne sæt antagelser, der anvendes.