Langsigtet økonomisk fremskrivning 2007

14-12-2007

I denne rapport fremlægges DREAMs langsigtede økonomiske fremskrivning 2007. På grundlag af DREAMs langsigtede fremskrivning vurderes det at velfærdsreformen skaber et godt fundament for videreudvikling af velfærdssamfundet.