En model til fremskrivning af det danske uddannelsessystem - Uddannelsesfremskrivning 2007

03-12-2007

DREAM har udviklet en ny model, der er det første skridt i bestræbelsen på at sammenbinde demografiske og uddannelsesmæssige fremskrivninger. Modellen gør det muligt at følge udviklingen over tid i både størrelsen af det løbende uddannelsessystem og i uddannelsesniveauet for såvel udvalgte befolkningsgrupper som i samfundet som helhed.

Abstract

Det er regeringens mål at øge befolkningens uddannelsesniveau. Befolkningens fremtidige uddannelsesniveau har betydning for vækst, velstand og de offentlige finansers holdbarhed.

Den befolkningsfremskrivning, der benyttes til at vurdere den økonomiske holdbarhed er imidlertid ikke fordelt på uddannelser. Omvendt er den profilmodel der i dag benyttes til at vurdere den langsigtede udvikling i befolkningens uddannelsesniveau ikke konstrueret på en sådan måde at den kan anvendes i samspil med de modeller, der anvendes til at vurdere den økonomiske vækst og velstand samt den finanspolitiske holdbarhed.

Den her beskrevne model er det første skridt i bestræbelsen på at sammenbinde demografiske og uddannelsesmæssige fremskrivninger. Udviklingen af modellen er finansieret af regeringens statistik-pulje. Der tages udgangspunkt i DREAM’s fremskrivning af den danske befolkning fordelt på køn og alder. Disse befolkningsgrupper fordeles i hvert år i fremskrivning på igangværende og højeste fuldførte uddannelse. Det vil således være muligt at følge udviklingen over tid i både størrelsen af det løbende uddannelsessystem og i uddannelsesniveauet for såvel udvalgte befolkningsgrupper som i samfundet som helhed.