Hovedresultater af DREAMs 2006-befolkningsfremskrivning

30-06-2006

Papiret præsenteres hovedresultaterne af årets befolkningsfremskrivning, hvor der anvendes en ny metode til fremskrivning af udviklingen i dødeligheden og den aldersbetingede fertilitet.