Indvandrere, offentlige udgifter og finanspolitisk holdbarhed

01-10-2004

Formålet med rapporten er at belyse de langsigtede økonomiske konsekvenser af udlændinge- og integrationspolitikken. Rapporten er bestilt af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

Abstract

Formålet med rapporten er

  • at belyse de langsigtede økonomiske konsekvenser for byrdefordelingen mellem stat, amter og kommuner af udlændinge- og integrationspolitikken,
  • at vurdere udlændinge- og integrationspolitikkens betydning for de statslige og kommunale opgaver på vigtige udgiftsområder inden for undervisning, sundhed og ældrepleje,
  • at vurdere udlændinge- og integrationspolitikkens virkning på udviklingen i statslige, amtslige og kommunale indtægter og udgifter.

Rapporten er bestilt af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration til brug for Arbejdsgruppen om Byrdefordelingsmæssige Konsekvenser af Udlændinge- og Indvandringspolitikken, ABK, hos Danish Rational Economic Agents Model, DREAM.