Invandring og integration - Betydning for samfundsøkonomi og det offentlige budget

09-02-2004

Indvandrere og efterkommeres gennemsnitlige økonomiske adfærd afviger fra jævnaldrene personer af samme køn fra den Resterende befolkning. I artiklen ses nærmere på, hvad øget indvandring har af effekt for den finanspolitiske holdbarhed.

Abstract

Indvandrere og efterkommeres gennemsnitlige økonomiske adfærd afviger fra jævnaldrene personer af samme køn fra den Resterende befolkning. De har en lavere erhvervsfrekvens, et større træk på offentlige indkomstoverførsler, herunder højere ledighed og en lavere gennemsnitlig løn for de beskæftigede. Antages hypotetisk, at indvandrere og efterkommere har en gennemsnitlig økonomisk adfærd svarende til Resterende befolknings, betyder det en stigning i produktionen på 6 procent. Samtidig forbedres den finanspolitiske holdbarhed væsentligt. Der er således et stort potentiale for forbedret integration. En forøgelse af indvandringen med 5.000 personer om året, der har samme adfærd som nuværende indvan-drere, vil forøge befolkningen betydeligt på længere sigt, men kun have en begrænset negativ effekt på produktion og forbrug pr. capita. Den finanspolitiske holdbarhed forværres kun lidt, hvis den forøgede indvandring består af personer fra både mere og mindre udviklede lande. Hvis merindvandringen kun kommer fra mindre udviklede lande er forværringen af den finanspolitiske holdbarhed noget større.