DREAMs befolkningsfremskrivning fordelt på amter til år 2040 - Befolkningsfremskrivning 2002

02-06-2003

Rapporten gennemgår DREAMs nyudviklede model for fremskrivning af befolkningsudviklingen for amter. Fremskrivningsmodellen er udviklet i forbindelse med Strukturkommissionens arbejde.