Offentlige udgifter, finanspolitisk holdbarhed og indkomstfordeling blandt fremtidens pensionister

11-02-2003

Denne rapports hovedformål er at fremskrive den langsigtede udvikling i (1) dansk økonomi, (2) sundhedsudgifterne og (3) vurdere udviklingen i den fremtidige indkomstfordeling blandt pensionister.