DREAMs disaggregerede befolkningsfremskrivning til år 2100 - Befolkningsfremskrivning 2002

01-11-2002

Denne publikation præsenterer DREAMs befolkningsfremskrivning 2002. DREAM har siden 1999 årligt udarbejdet befolkningsprognoser. Med virkning fra 2001 blev princippet for befolkningsprognosen ændret, således at befolkningen blev fordelt såvel efter alder og køn som efter oprindelse.