Podcast om Finansministeriets grønne værktøj

03-05-2024

Grønt Politisk Center i Finansministeriet fortæller om deres anvendelse af GrønREFORM.

Sebastian og Jonas fra Grønt Politisk Center i Finansministeriet fortæller om GrønREFORM i Finansministeriets seneste podcastepisode. De har begge været en del af sekretariatet, der betjente Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform. 

GrønREFORM har haft sin første store use-case - nemlig Svarer-rapporten, som formelt er den endelige afrapportering udarbejdet af Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform. Rapporten indeholder forslag til, hvordan der kan indrettes en hensigtsmæssig regulering, der bidrager til at reducere de biologiske drivhusudledninger i landbruget.

GrønREFORM blev anvendt af Ekspertgruppen til at vise fordele og ulemper ved forskellige afgiftstiltag i landbrugssektorens ud fra et givet mål for reduktion af sektorens drivhusgasudledninger. Sebastian fortæller blandt andet

Vi har ikke regnet på landbruget tidligere, men tidligere har vi lavet både økonomiske og klimamæssige analyser for forskellige politiktiltag. Det at vi sammentænker dem i ét samlet værktøj – det er nyt.

GrønREFORM består af en hovedmodel, der ligesom MAKRO er en klassisk makroøkonomisk model. Hovedmodellen sammenkæder en række delmodeller for udvalgte dele af den samlede økonomi. Disse sektorer er modelleret ekstra detaljeret, idet de er af afgørende betydning for den grønne omstilling. Et samarbejde på tværs af ministerier, styrelser, eksperter og professorer har været vigtig for at få opbygget den nødvendige viden til, at DREAM har kunne bygge GrønREFORMs detaljerede delmodeller.

Netop et samarbejde på tværs af institutioner har især været betydningsfuldt for at kunne forstå og fortolke resultaterne, som indgår i Svarer-rapporten. Her siger Jonas blandt andet at

I sin natur når du inkorporerer klima, så kommer der lige pludselig mange flere ministerier ind i ligningen. Så på den måde er det i sin natur et samarbejde med en klimafremskrivning og en økonomisk fremskrivning, som ligger til grund for den her model.

Lyt til hele episoden på din foretrukne platform eller via Finansministeriets hjemmeside.

Lyt til Finansministeriets podcast

Yderligere information

I forbindelse med at Svarer-udvalget kom ud med deres rapport, lagde DREAM modelkoden offentligt tilgængelig på deres hjemmeside.

Om ekspertgruppens beregninger på GrønREFORM

DREAM tilbyder undervisning i kørsel af GrønREFORM og MAKRO. Læs mere her: 

Undervisningsforløb og tilmelding

Hør Finansministeriets podcastepisode om MAKRO