Implementeringsplan for GrønREFORM

25-06-2024

Svar på finansudvalgsspørgsmål om udvikling og implementering af GrønREFORMs delmodeller.

DREAM har bidraget til besvarelsen af Finansudvalgsspørgsmål 269 2023-24. 

Der bliver i spørgsmålet efterspurgt en tidsplan for, hvornår finansministeriet forventer, at de forskellige komponenter i GrønREFORM bliver klar til at kunne tages i brug. DREAMs svarbidrag er en kort status for udviklingen af hver af GrønREFORMs delmodeller fra et modeludviklingsperspektiv. 

Læs hele svaret her