Ekspertgruppens beregninger på GrønREFORM

21-02-2024

Download model og notater for ekspertgruppen for en grøn skattereforms beregninger på GrønREFORM.

Vi har i DREAM arbejdet tæt sammen med ekspertgruppen om videreudvikling af især delmodellerne for landbrug og arealanvendelse (LULUCF), der begge er centrale i ekspertgruppens beregningerne. 

Michael Svarer, formand for ekspertgruppen for en grøn skattereform, fremlægger gruppens slutrapport ved pressemøde.

Et statusnotat, der kan downloades nedenfor, giver et overblik. Litteraturlisten i statusnotatet indeholder referencer og links til alle andre relevante baggrundsnotater.

Læs statusnotat

GrønREFORM og ekspertgruppen

Sidst i 2020 blev nedsat en ekspertgruppe for en grøn skattereform. Gruppen skulle blandt andet give anbefalinger til en ensartet CO2e-afgift, som kan hjælpe med at indfri målsætningen om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 (ift. 1990). Ekspertgruppen udgav sin slutrapport i februar 2024.

Om GrønREFORM

GrønREFORM er en klima- og miljøøkonomisk model for dansk økonomi. Modellen er udviklet af DREAM i samarbejde med forskere på Københavns og Aarhus universitet.

Modellen kan anvendes til at vurdere, hvordan udledningen af drivhusgasser påvirkes af forskellige politiktiltag.

Introduktion til GrønREFORM

Ekspertgruppens anvendelse af modellen

Ekspertgruppen har valgt at basere effektvurderinger på kørsler i GrønREFORM.

Ud over samarbejde om udvikling af modellen har ekspertgruppen bidraget til beregningerne med egne forudsætninger vedrørende teknologiske reduktionsmuligheder, eksportelasticiteter mv.

Om ekspertgruppens beregninger

Download GrønREFORM

Ekspertgruppens version af GrønREFORM inklusiv alle modeltekniske forudsætninger og stødfiler, kan downloades via nedenstående link.

Modellen er altså nu gjort offentligt tilgængelig for eksterne brugere. Bemærk imidlertid, at beregninger på modellen, der afviger fra Ekspertgruppens beregninger, skal offentliggøres i eget navn og deklareres som følger: ”Egne beregninger i GrønREFORM baseret på ændrede antagelser ifht. Ekspertgruppen for en Grøn Skattereform”.

Download modelkoden (316 MB)