Nye grønne regnemetoder i dansk økonomi

27-01-2023

GrønREFORM præsenteret på konference på Christiansborg sammen med Danmarks grønne BNP.

Fredag den 27. januar blev GrønREFORM præsenteret på en konference, hvor to nye klimaøkonomiske værktøjer blev fremlagt.

Konferencen var organiseret af Københavns Universitet. Herudover deltog DREAM, Danmarks Statistik, miljøministeren og klimaordførerne fra folketingets partier.

Danmarks grønne BNP

Det første værktøj, som blev præsenteret, var 'Danmarks grønne BNP'. Her har en forskningsgruppe fra Københavns og Aarhus Universitet i samarbejde med Danmarks Statistik udarbejdet en opdatering af det traditionelle BNP, som medregner klima, miljø og natur.

Blandt andet tæller drivhusgasudledning, nedslidning af natur og forurening med i det grønne BNP.

Det grønne BNP kan hjælpe med at vurdere, om den økonomiske vækst er sket på bekostning af klimaet og miljøet.

GrønREFORMs projektchef Jens Sand Kirk præsenterer modellen

Modellen GrønREFORM

GrønREFORM er en ny miljø- og klimaøkonomisk simulationsmodel for dansk økonomi. Projektchef Jens Sand Kirk fra DREAM præsenterede dette andet nye værktøj.

Modellen har fokus på udviklingen fremadrettet. Dels kan GrønREFORM bruges til at vurdere, hvordan et politisk udspil vil ændre udledningen af luftforurenende stoffer eller drivhusgasser. Den kan altså illustrere de miljø- og klimamæssige konsekvenser af forskellige politiske udspil.

GrønREFORM giver en helhedsvurdering af, hvordan klima- og miljøtiltag påvirker samfundsøkonomien og de forskellige erhverv – og omvendt.

Yderligere kan modellen bruges til at udregne, hvad der skal til for at nå de politisk fastlagte miljø- og klimamål. Hvis vi er langt fra at nå dem, kan modellen fortælle, hvor meget der skal til for at komme tilbage på rette spor.

I videoen neden for giver Peter Birch Sørensen, professor i økonomi ved Københavns Universitet, en introduktion til GrønREFORM. Peter Birch Sørensen er idemand bag udviklingen af modelværktøjet. Videoen er produceret af Københavns Universitet.

Boksen nederst på siden indeholder ligeledes en yderligere beskrivelse af modellen.

Introduktion til GrønREFORM

GrønREFORM indeholder en detaljeret beskrivelse af de sektorer, der har særlig betydning for miljø og klima: energisektoren, landbruget, transportsektoren og affaldssektoren.

Modellen beskriver blandt andet udledningen af forurenende stoffer fra de øvrige dele af økonomien samt en række teknologiske muligheder for at sænke udledningerne.

GrønREFORM kan bruges til at beregne miljø- og klimaeffekter af den forventede økonomiske udvikling og til at vurdere de erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvenser af miljø-, energi- og klimapolitiske tiltag som for eksempel drivhusgasafgifter.

Læs yderligere introduktion