Danmarks Statistik har opdateret data til GrønREFORM

23-11-2022

Desuden er oversigten over brancher og energiprodukter fornyet.

Opdateret datagrundlag

Modellens datagrundlag, der er udviklet af Danmarks Statistik, er blevet opdateret til 2019 og offentliggjort på Danmarks Statistiks hjemmeside. 

Modellens datagrundlag består af internt konsistente og detaljerede regnskaber for nationaløkonomien, energibalancerne, emissionsregnskaber og transportmiddelbestand.

Har du ikke allerede kastet dig over disse fantastiske nye data, er anbefalingen hermed videregivet.

Download datagrundlag ved Danmarks Statistik

Opdateret produkt og brancheoversigt

Samtidig med at Danmarks Statistik har opdateret data, har vi offentliggjort opdaterede korrespondancetabeller for energiprodukter og brancher mellem data fra Danmarks Statistik, det almindelige nationalregnskab, GrønREFORM, MAKRO og Energistyrelsens Klimafremskrivning og deres model InterACT.

Download excelark med brancheoversigt mv.