DREAM skal de kommende år udvikle modelsystem for Slovenien

25-03-2022

DREAM har modtaget en bevilling fra EU til at bygge et modelsystem til det Fiskale Råd i Slovenien. Projektet gennemføres i tæt samarbejde mellem DREAM og det Fiskale Råd.

DREAM skal udvikle et system af fremskrivningsmodeller, som skal anvendes til at vurdere de langsigtede perspektiver for Sloveniens økonomi. Herunder vurderes størrelsen af den finanspolitiske holdbarhedsindikator.

Modelsystemet vil desuden tjene som et centralt værktøj til evaluering af de finanspolitiske konsekvenser af en bred vifte af forskellige strukturelle reformer. Centralt står økonomisk-politiske tiltag, der kan afhjælpe den økonomiske udfordring, som følger af betydelig aldring af befolkningen og en af EUs laveste faktiske tilbagetrækningsaldre.

Udvikling af værktøjskasse

Ambitionen er at udvikle en værktøjskasse af demografiske og økonomiske modeller, som styrker det Fiskale Råds evne til at udøve sit virke som en uafhængig institution, der identificerer og evaluerer langsigtede finanspolitiske udfordringer på en transparent og velkvalificeret måde.

Projektet er officielt skudt i gang ved et møde i Ljubljana, Slovenien 17. marts 2022. 

Opgaven er udbudt og finansieret af Europakommissionens Generaldirektoratet for Strukturreformstøtte. Modelsystemet udarbejdes af DREAM i tæt samarbejde med Sloveniens Fiskale Råd og andre centrale offentlige institutioner og ministerier i Slovenien.

For at fremme åbenhed og gennemsigtighed tilsigtes det, at koden tilgængeliggøres som open-source ved projektets afslutning.