Ny artikel om CO2-lækage udgivet i tidsskriftet Energy Economics

07-12-2022

Artiklen undersøger lækageraten for Danmark som helhed samt for specifikke sektorer.

Louis Stewart (specialkonsulent v. GrønREFORM) har sammen med Peter Kjær Kruse-Andersen og Ulrik Beck fået udgivet en artikel i tidsskriftet Energy Economics .

Artiklen hedder ”Carbon Leakage in a Small Open Economy: The Importance of International Climate Policies” og undersøger CO2-lækage. Fænomenet CO2-lækage dækker over den stigende udledning i andre lande, når Danmark reducerer sine udledninger. Artiklen undersøger størrelsen på lækageraten både for Danmark som helhed og for specifikke sektorer i Danmark.

Artiklen finder, at lækageraten er mellem 39 og 59 pct. ved indførelse af en bred CO2-afgift i Danmark. Det betyder, at ca. halvdelen af de danske reduktioner opstår i andre lande. Lækageraterne er højest i landbruget, den energiintensive industri og el-produktion.

EU's klimapolitik spiller en afgørende rolle for lækagen. EU's kvotesystem (ETS) øger lækagen i de kvoteomfattede sektorer. Det skyldes at de kvoter, som Danmark ikke bruger, kan bruges af andre. EU's restriktioner i ikke-kvotesektoren reducerer derimod lækagen.

Arbejdet der ligger til grund for artiklen startede, da de alle tre var ansat i De økonomiske råds sekretariat. Det er denne metodemæssige tilgang, som ligger til grund for modelleringen af lægekagemodulet i GrønREFORM (direkte link til modulet findes nedenfor).

Artiklen kan findes i en ”pre-proof” version via linket herunder:

Læs artiklen

Link til lækagemodul i GrønREFORM