GrønREFORM præsenteret i Zetland-artikel

06-10-2021

Om Finansministeriets arbejde med at integrere grønne dagsordener.

Artiklen omhandler Finansministeriets arbejde med at integrere grønne dagsordener i de økonomiske beslutningsprocesser gennem GrønREFORM-modellen.

Artiklen omhandler Finansministeriets arbejde med at integrere grønne dagsordener i de økonomiske beslutningsprocesser gennem GrønREFORM-modellen.

Det står nu i Finansministeriets mission, at vi skal understøtte den grønne omstilling. Så på den måde er det blevet lige så vigtigt som det at styre de offentlige finanser og sikre, at velstanden og velfærden i økonomien er høj.

Lars Haagen Pedersen, afdelingschef Finansministeriet (citat fra Zetlands artikel)

GrønREFORM omfatter en hovedmodel for dansk økonomi og en række delmodeller. Delmodellerne beskriver sektorer med særlig betydning for den grønne omstilling, dvs. blandt andet landbrug, energiforsyning, transport og affald.

Den detaljerede modellering af visse sektorer betyder, at modellen for eksempel kan svare på, hvilken slags biler folk vil købe, hvis man ændrer på afgifterne eller sætter flere ladestandere op til elbiler. Modellen kan også give et bud på, hvad der skal til, før et stort antal varmeværker får lyst til at skifte deres træfyrede kedler ud med elektriske varmepumper. Eller om landbruget overhovedet kan levere halm nok, hvis nu man giver støtte til ny teknologi, som kan lave flybrændstof ud af halm.

Jens Sand Kirk, DREAMgruppens projektchef for GrønREFORM (citat fra Zetlands artikel)

Ambitionen med GrønREFORM er at sikre en samlet og konsistent vurdering grønne initiativer på tværs af sektorer og derigennem styrke arbejdet med den grønne omstilling i Finansministeriet.

Om GrønREFORM

GrønREFORM er en ny miljø- og klimaøkonomisk model for dansk økonomi, som udvikles i samarbejde mellem forskere på universiteterne og DREAMgruppen.

Formålet med GrønREFORM er at udvikle et analyseredskab, der kan bruges til en vurdering af miljø- og klimaeffekter af den økonomiske politik. Desuden skal modellen kunne anvendes til en vurdering af, hvordan den fremadrettede økonomiske udvikling kan forventes at påvirke miljø og klima. Herunder sker en vurdering af, om udviklingen er i overensstemmelse med de politiske mål på disse områder.

Yderligere introduktion til GrønREFORM