Norsk ekspertudvalg omtaler GrønREFORM i rapport

26-10-2021

Norsk ekspertudvalg har udarbejdet en rapport om makromodeller til klimaanalyse.

Det norske ekspertudvalg "Teknisk berekningsutval for klima" har fået til opgave at undersøge, hvordan samfundsøkonomiske og klimarelaterede spørgsmål bedre kan samtænkes i de norske beslutningsprocesser.

Udvalget har i rapporten "Makromodeller til bruk i klimaanalyser" undersøgt en række forskellige modeller, der beskriver samspillet mellem økonomi og klima. Rapporten beskriver og sammenligner, hvordan de forskellige modeller behandler specifikke områder af samfundsøkonomien med central betydning for klimaomstillingen, herunder energiforsyning, transport, landbrug, udledninger fra skove og omstillingspotentialer i industrien.

GrønREFORM fremhæves for at have en detaljeret modellering af disse områder, som er integreret i et samlet modelsystem. Samtidig er modellen dynamisk med fremadskuende agenter og træg indtrængning af teknologier, hvilket gør modellen velegnet til at analysere klimatilpasning over tid.

Læs rapporten "Makromodeller til bruk i klimaanalyser"