GrønREFORM præsenteres i artikel fra DJØF-bladet

16-06-2021

Artiklen præsenterer projektet, som omhandler udviklingen af en miljø- og klimaøkonomisk model.

DJØF-bladet bringer i artiklen ”Staten skal have en grøn lommeregner” en omtale af GrønREFORM, som udvikles af DREAMgruppen i samarbejde med forskere fra Købehavns og Aarhus Universitet. Projektets formål er at udvikle et analyseredskab, der kan bruges til vurdering af miljø- og klimaeffekter af den økonomiske politik, samt økonomiske effekter af miljø-, energi- og klimapolitik.

Modellen omfatter en hovedmodel for dansk økonomi, samt en række delmodeller, der beskriver sektorer med særlig betydning for den grønne omstilling, herunder landbrug, energiforsyning, transport og affald. Ambitionen er dermed at sikre en samlet og konsistent vurdering grønne initiativer på tværs af sektorer, og styrke samarbejdet om den grønne omstilling på tværs af ministerier.

”Den kan blive enormt vigtig til at illustrere konsekvenserne af forskellige politiske udspil. Hvis vi tager den nylige debat om, hvordan man skal lave drivhusgasreduktion i landbrugssektoren, så kan GrønREFORM være med til at anslå de forskellige konsekvenser, afhængigt af om man vælger at indføre afgifter eller tilskud eller at satse på teknologisk udvikling. Man kan bruge modellen til at kvalificere, hvad de forskellige tilgange koster, og så er det i sidste ende en politisk beslutning, hvad man gør.”

Jette Bredahl Jacobsen, professor i miljø- og ressourceøkonomi ved Københavns Universitet (citat fra artiklen i DJØF-bladet)

Arbejdet med at udvikle et samlet modelsystem til vurderinger af grønne problemstillinger har også tiltrukket international opmærksomhed.

"Vi kan godt mærke, at Danmark er blandt de første, der prøver at få en ny grøn regnemodel ind i et mere traditionelt finansministerielt setup, for der er internationalt ret meget opmærksomhed på det. Og vi, der arbejder med det her, synes selvfølgelig, at det giver en ekstra dimension, at der – også internationalt – er så stort fokus på det her."

Lars Haagen Pedersen, afdelingschef i Finansministeriet (citat fra artiklen i DJØF-bladet)

I foråret deltog finansminister Nicolai Wammen i et møde i Coalition of Finance Ministers for Climate Action, hvor finansministeriernes rolle i den grønne omstilling var på dagsordenen. Her blev arbejdet med GrønREFORM-modellen præsenteret for finansministre for en række store økonomier, herunder USAs finansminister Janet Yellen, Kinas finansminister Liu Kun og Japans vicefinansminister Kenji Nakanishi.

Læs artiklen i DJØF-bladet