Danmarks Statistik udgiver datagrundlag til GrønREFORM

06-12-2021

Til GrønREFORM er udarbejdet nye, omfattende data, der offentliggøres af Danmarks Statistik.

Datagrundlaget omfatter blandt andet regnskaber for emissioner og CO2-kvoter, energi, affald og køretøjer. Antallet af brancher er samtidig udvidet ift. Danmarks Statistiks almindelige brancheinddeling, så data passer til GrønREFORM-modellens underopdeling inden for brancherne landbrug, transport, affald og elforsyning.

Eksternt link til data på Danmarks Statistiks hjemmeside

Om GrønREFORM

GrønREFORM er en ny miljø- og klimaøkonomisk model for dansk økonomi, som udvikles i samarbejde mellem forskere på universiteterne og DREAMgruppen.

Formålet med GrønREFORM er at udvikle et analyseredskab, der kan bruges til en vurdering af miljø- og klimaeffekter af den økonomiske politik. Desuden skal modellen kunne anvendes til en vurdering af, hvordan den fremadrettede økonomiske udvikling kan forventes at påvirke miljø og klima. Herunder sker en vurdering af, om udviklingen er i overensstemmelse med de politiske mål på disse områder.

Yderligere introduktion til GrønREFORM