OECD sætter fokus på GrønREFORM

07-04-2021

GrønREFORM præsenteret på international workshop om klima i makroøkonomiske modeller.

I februar præsenterede vi GrønREFORM-projektet på en international workshop omhandlende indarbejdelse af klima i makroøkonomiske modeller. Til arrangementet deltog cirka 200 fagpersoner fra hele verden. 

Workshoppen var arrangeret i samarbejde mellem OECD og Coalition of Finance Ministers for Climate Action, der er en sammenslutning af økonomiske beslutningstagere fra over 50 lande.

OECD har netop offentliggjort et summary fra workshoppen. Papiret har fokus på det danske eksempel og indeholder ligeledes en oversigt over andre landes arbejde på området.

Læs OECDs notat om integration af klima i økonomiske modeller

Danmark tager ledende rolle

Med afsæt i GrønREFORM tager Danmarks Finansministerie en ledende rolle i koalitionens bestræbelser for at styrke det internationale samarbejde om grønne regnemodeller.

Til et møde i Coalition of Finance Ministers for Climate Action den 6. april 2021 var Danmark på den baggrund udvalgt til at præsentere koalitionens arbejde med at styrke finansministeriernes rolle i klimaindsatsen over for finansministre fra en række centrale økonomier, herunder USAs finansminister Janet Yellen, Kinas finansminister Liu Kun og Japans vicefinansminister Kenji Nakanishi.

På mødet fremhævede finansminister Nicolai Wammen arbejdet med udviklingen af GrønREFORM som inspirationskilde for finansministerier verden over, der ønsker at styrke deres analytiske kapacitet på klimaområdet.

Læs mere om ministermødet i Finansministeriets pressemeddelelse