MAKRO præsenteret i Samfundsøkonomen

08-05-2020

Som en del af et større tema om Finansministeriets position gennem tiderne, og anvendelsen af økonomiske modeller, præsenteres MAKRO i en artikel i Samfundsøkonomen.

Under titlen ”Finansministeriet – skødehund eller overhund” udgav tidsskriftet Samfundsøkonomen i maj 2020 et temanummer om Finansministeriets position gennem tiderne.

Udgivelsen indeholder blandt andet fire artikler om økonomiske modeller. Den ene af disse artikler omhandler DREAMs arbejde med udviklingen af den nye makroøkonomiske model MAKRO. Artiklen er skrevet af DREAMs forskningschef Peter Stephensen.

Modeludviklingsprojektets overordnede målsætning er at skabe en makromodel baseret på nyere økonomisk litteratur og med fokus på en bred empirisk tilgang 

Peter Stephensen i Samfundsøkonomen, maj 2020

En anden artikel omhandler brug af økonomiske modeller i De Økonomiske Råds Sekretariat (DØRS). Her beskrives det, hvordan en mellemfristet fremskrivning med sekretariatets økonomiske model SMEC kobles med den økonomiske model DREAM. DREAM anvendes herved til DØRSs analyserer af den langsigtede udvikling på i offentlige finanser og finanspolitisk holdbarhed.

Læs artiklen ”Den nye makroøkonomiske model MAKRO”

Se hele temanummeret af Samfundsøkonomen maj 2020