GrønREFORM præsenteret i Ugebrevet Mandag Morgen

14-01-2020

Artiklen præsenterer GrønREFORM projektet, som omhandler udvikling af en ny miljø- og klimaøkonomisk model for dansk økonomi. Modeludviklingen er et samarbejde mellem forskere på universiteterne og DREAMgruppen.

Ugebrevet Mandag Morgen bringer i dag en artikel, som omtaler GrønREFORM projektet. Projektet omhandler udvikling af en miljø- og klimaøkonomisk model for dansk økonomi. Modellen skal dels kunne vurdere økonomiens påvirkning af klima og miljø, herunder om klima- og miljøpolitiske mål opnås. Dels skal modellen anvendes til at vurdere de samfundsøkonomiske omkostninger af miljø-, energi- og klimapolitiske tiltag.

Hidtil har de økonomiske ministerier ikke systematisk indregnet de miljømæssige og økonomiske effekter af klima- og miljøpolitikken i de økonomiske fremskrivninger. GrønREFORM giver en helhedsvurdering af, hvordan klima- og miljøtiltag påvirker samfundsøkonomien og de forskellige erhverv – og omvendt. Det giver et stærkere beslutningsgrundlag.

Peter Birch Sørensen, professor i økonomi og ophavsmand til GrønREFORM (citat fra artiklen i Mandag Morgen)

GrønREFORM startede som et forskningsprojekt på Københavns- og Aarhus Universitet i 2017. Sidenhen er projektet i efteråret 2019 suppleret med en modelgruppe i DREAM.

Forskerne på universiteterne udvikler en række delmodeller, der beskriver energisektoren, transportsektoren, landbruget, affalds- og genanvendelsessektoren mv. Disse sektorer er særligt vigtige, når den fremtidige påvirkning af klima og miljø skal vurderes.

Normalt, når man arbejder med samfundsøkonomiske modeller, er man helt oppe i helikopteren på nationalregnskabsniveau. Med fokus på den grønne omstilling skal man også helt tæt på virkeligheden og nogle meget konkrete teknologiers indtog på markedet.

Jens Sand Kirk, DREAMgruppens projektchef for GrønREFORM (citat fra artiklen i Mandag Morgen)

Modelgruppen i DREAM understøtter udviklingen af forskernes delmodeller. Desuden skal modelgruppen samle forskernes bidrag i én nyudviklet model, der beskriver den samfundsøkonomiske udvikling og de økonomiske sammenhænge mellem de respektive brancher, husholdninger og den offentlige sektor.

Læs Mandag Morgens artikel "Økonomer skal bruge ingeniørviden for at skrue grøn regnemodel sammen"