GrønREFORM præsenteres i artikel på Altinget

21-10-2019

Artiklen er et interview med professor i økonomi Peter Birch Sørensen, som er ophavsmand til GrønREFORM projektet om udvikling af en ny klima- og miljøøkonomisk model for dansk økonomi.

GrønREFORM er et udviklingsprojekt, hvor en ny miljø- og klimaøkonomisk model bygges. Modellen skal anvendes til at vurdere, hvorvidt Danmark kommer i mål med de politiske ambitioner på klima- og miljøområdet. Dette sker ved udarbejdelse af et såkaldt grundforløb, som giver en samlet vurdering af, hvordan den fremadrettede økonomiske udvikling kan forventes at påvirke miljø og klima.

Hvis vi kommer i mål med det, vi har sat som ambition – og det skal vi – så får vi en model, der omfatter flere aspekter af miljø og klima, end jeg har set noget sted før.

Peter Birch Sørensen, professor i økonomi og ophavsmand til GrønREFORM (citat fra artiklen hos Altinget)

Hvis ikke målene indfries, kan modellen anvendes til at vurdere, hvor meget konkrete tiltag bringer os tættere på de givne mål. Desuden skal modellen kunne kvantificere de samfundsøkonomiske omkostninger ved tiltaget. Dette giver mulighed for at evaluere forskellige tiltag (og deres ventede effekt på klima og miljø) i forhold til deres samfundsøkonomiske omkostning.

GrønREFORM udvikles i et samerbejde mellem forskere på Københavns samt Aarhus universitet og en modelgruppe i DREAM. I alt involverer udviklingsprojektet cirka 20 personer.

Læs artiklen "Peter Birch: Ny grøn regnemodel kan "starte en ny æra" i Finansministeriet" fra Altinget