Lempelse af ejerlejlighedslovens forbud mod at omdanne til ejerlejligheder

21-03-2018

Udvalg om ejerlejlighedsloven offentliggør i dag sine anbefalinger. DREAM har til udvalget udarbejdet to rapporter, som ser nærmere på konsekvenserne ved læmpe forbuddet mod at at omdanne andels- og udlejningslejligheder til ejerlejligheder.

DREAM har set nærmere på konsekvenserne af en lempelse af ejerlejlighedslovens forbud mod at omdanne andels- og udlejningslejligheder til ejerlejligheder. På landsplan vurderes 74 pct. at blive omlagt, idet de har økonomisk incitament hertil. Der er stor geografisk variation i andelen, som vurderes omlagt.

Omkring 355.500 lejligheder vurderes at være omfattet af ejerlejlighedslovens nuværende forbud mod at omdanne etageboliger ejet af private andelsboligforeninger samt udlejningslejligheder beliggende i ejendomme opført før 1. juni 1966 med mere end to boligenheder i ejerlejligheder. Rapporten vurderer de formodede konsekvenser ved at give ejerne af disse boliger øget valgmulighed for at omdanne deres boliger til ejerlejligheder.

Citat fra rapporten omhandlende omdannelse af andels- og udlejningsboliger til ejerlejligheder

På kort sigt skønnes effekten på ejerboligmarkedet begrænset, mens en betydelig påvirkning af både udbud og efterspørgsel må forventes på længere sigt. Undersøgelsens resultater peger på, at de nye boligtagere på ejerboligmarkedet har et lavere budget til bolig end dem, der i forvejen er på ejerboligmarkedet. Da boligtagerne stort set har samme boligadfærd, kan dette medføre, at prisudviklingen på ejerlejlighedsmarkedet bliver svagere end i situationen, hvor forbuddet ikke ophæves.

To rapporter udgivet

Til udvalg om ejerlejlighedsloven er udarbejdet to rapporter:

  1. Rapporten "Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af andels- og udlejningsboliger til ejerlejligheder" belyser desuden kapitalgevinst, boligomkostning, boligadfærd, regionale aspekter mv. Bemærk, at andelsboliger opført efter 1966 er behandlet i rapportens appendiks C.2 fra side 95.

    Læs rapporten omhandlende alle ejendomme
  2. Rapporten suppleres af "Ejerlejlighedslovens forbud mod omdannelse af udlejningslejligheder i småejendomme", hvor en tilsvarende undersøgelse er udført for udlejningslejligheder i småejendomme.

    Læs rapporten vedrørende udlejningslejligheder i småejendomme